تاریخچه ی عطر در فرانسه

تاریخچه ی عطر در فرانسه: فرانسه به سرعت مرکزتولید عطرولوازم آرایشی شد.کِشت گل برای تولیدعطر درقرن۱۴ شروع شده وبه صنعتی بزرگ درجنوب فرانسه تبدیل گشت.گلها اساسا در Grasse تولید می شدند.گراس به مرکزتولید عطردنیاشناخته شد.

دردوران رنسانس عطرهاعمدتاتوسط خانواده های سلطنتی و ثروتمندبه عنوان ماسکی بهداشتی برای ازبین بردن بوی بدن مورد استفاده قرارمیگرفت.تااینکه صنعت عطردرغرب راه اندازی شد.عطرموفقیت عظیمی درقرن۱۷ پیدا کرده بود. دستکش های آغشته به عطر کم کم محبوب شدودرسال ۱۶۵۶انجمن صنفی حمایت از دستکشها و عطرسازان تاسیس شد.حتی عطرسازان به کسانی که سم تولیدمیکنند نیز شناخته شدند.چرا که یک فرانسوی زمانی که عطر/سم به روی دستکشش مالیده شد و کم کم به پوستش جذب شدبه قتل رسید.
عطر زمانی که لویی پانزدهم درقرن۱۸به تاج و تخت رسیداوج گرفت.دربارَش “دربارعطرآگین”نامیده شد.

Madame de Pompadour که بیشتر به نام مارکیز دوپمپادور شهرت یافته‌است از زنان زیبای عصر خود و معشوقهٔ لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه بود، همیشه ترکیبات عطر سفارش می داد وپادشاه لویی هرروزبرای آپارتمان خودخواستارعطرهای مختلف شد.

حتی دربارلویی ۱۴بخاطررایحه ای که روزانه نه تنهابه پوست بلکه به البسه،مبلمان،پنکه ها آغشته بود،شهرت یافت.عطرجایگزین آب وصابون شد.استفاده ازعطردرفرانسه گسترش یافت.درقرن۱۸گیاهان معطردرمنطقه یGrasse فرانسه برای تولیدعطرازموادخام ،رشد پیدا کرد.

امروزه فرانسه مرکزتجارت و طراحی عطراروپاست.ناپلئون پس از به قدرت رسیدن ،هزینه های گزافی برای عطرمیکرد.درهرهفته ۲لیترادکلن بنفش به اوتحویل میدادندوگفته شده است که ۶۰بطری ازدوعصاره ی گل یاسمن راهرماه استفاده کرده است.
ژوزفین نیزبسیارعطراستفاده میکرد،بااینکه اونمونه ای جزء از مصرف کنندگان عطر بود ،میزان مصرف عطر اوبه حدی بود که ۶۰سال پس از فوتش ،هنوزهم عطروبوی اودرخلوتگاهش باقی مانده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *