ادکلن رالف لورن مردانه پلو دابل بلک

ادکلن رالف لورن مردانه پولو دبل بلک
Polo Double Black Ralph Lauren for men پس از عطر پولو بلک در سال 2005 ، در سال 2006 به بازار معرفی شد. عطر پولو دابل بلک که رایحه تیره تر از نسخه قبلی است که بدون توجه به رنگش ، این عطر سنگینتر از نسخه قبلیش نیست. عطر دابل بلک توسط Ellen Molner طراحی شده است.

رایحه اولیه: فلفل – انبه

رایحه میانی: جوز – دانه های بو داده قهوه

رایحه پایه : هل – سرو کوهی – چوبهای جنگلی