ادکلن زنانه سکرت سنسیشن جی پارلیس

Secret Sensation Geparlys
رایحه اولیه: گل رز – گل صدتومانی

رایحه میانی: وانیل

رایحه پایه: عنبر – مشک – وانیل