ادکلن پلیس زنانه توبی وومن

To Be Woman Police for women پس از ارائه مجموعه TO BE توسط کمپانی پلیس ، بعنوان نسخه زنانه و عطر Illusionist بعنوان نسخه مردانه به بازار آمد. ادکلن زنانه توبی وومن یک رایحه گلی میوه ای میباشد که در سال 2012 به بازار آمد.

رايحه اوليه : لیمو – نارنگی – سیب

رايحه ميانی : نت های شیرین – گل سفید

رايحه پايه : نت های چوبی – مشک