اسفنج آرایشی ریل تکنیک

2,950,000

قابل استفاده در دو حالت خیس و خشک
ایجاد آرایشی صاف و یکدست
قابل استفاده بین 1 تا 3 ماه
بدون ایجاد حساسیت
بدون تست حیوانی
قابل شستشو
وگان

بیوتی بلندر اصل و فیک
اسفنج آرایشی ریل تکنیک

2,950,000