خط چشم ماژیکی بورژوا

خط چشم ماژیکی بورژوا
Bourjois Liner Feutre

دارای ماندگاری طولانی
قابل استفاده به صورت ماژیکی