دئورولان زنانه تندر لیف شون

دئورولان زنانه تندر لیف شون
Schon Deo Roll-on Tender Leaf

با رایحه گیاهان جنگل با اسانس پودری
سازگار با تمامی انواع پوست ها
فاقد الکل و پارابن
بدون جا گذاشتن لکه یا سفیدک بر روی لباس
کنترل تعریق و بو در تمام طول روز
ماندگاری ۲۴ ساعته
60 میلی لیتر