ریمل حجم دهنده بیگ بلد ان وای سی

ریمل حجم دهنده بیگ بلد ان وای سی مژه ها را حالت داده و حجم آنها را تا ۱۲ برابر و طول آنها را تا ۹۹% افزایش می دهد.با استفاده از این محصول دیگر نیازی به استفاده از فرمژه نمی باشد.همچنین به علت بافت بسیار سبک آن بدون شکنندگی مژه ها به راحتی بر روی