ریمل حجم دهنده فوق العاده گاش

ریمل حجم دهنده فوق العاده گاش
Gosh Serious Volume Mascara

سیاه کردن مزه ها
پرپشت ساختن مژه ها
حجم دهی فوق العاده به مژه ها
انعطاف پذیری برس
بدون ایجاد چسبندگی