ریمل حجم دهنده گاش

ریمل حجم دهنده گاش
Gosh Show Me Volume Mascara

حاوی ویتامین های گیاهی
جلوگیری از چسبندگی مژه ها به یکدیگر
بدون حساسیت
دارای جلوه مژه مصنوعی
بسیار مشکی