زیرساز ایمپالا روشن کننده

1,250,000

زیرساز ایمپالا روشن کننده
روشن کننده پوست
مناسب برای پوست های نرمال، خشک و مختلط
شامل پودرهای صدفی ریز
منعکس کننده نور
شادابی بخشیدن به چهره پس از یک روز کاری خسته کننده

موجود در انبار

زیرساز ایمپالا روشن کننده

1,250,000