زیرساز ایمپالا روشن کننده

۱,۲۵۰,۰۰۰ریال

زیرساز ایمپالا روشن کننده
روشن کننده پوست
مناسب برای پوست های نرمال، خشک و مختلط
شامل پودرهای صدفی ریز
منعکس کننده نور
شادابی بخشیدن به چهره پس از یک روز کاری خسته کننده

زیرساز ایمپالا روشن کننده

۱,۲۵۰,۰۰۰ریال