سایه مک

3,350,0004,350,000

سایه چشم تکی مک

MAC Eyeshadow

حاوی رنگدانه های بسیار و پوشاننده کامل
قابل استفاده بصورت خشک یا مرطوب
تنوع بسیار در رنگ
قابل استفاده با انگشتها و یا برس و فرچه های مخصوص سایه

پاک کردن
MAC-Eyeshadow
سایه مک