سایه مک

4,500,000

قابل استفاده با انگشتها و یا برس و فرچه های مخصوص سایه
حاوی رنگدانه های بسیار و پوشاننده کامل
قابل استفاده بصورت خشک یا مرطوب
سایه چشم تکی مک
قابلیت ترکیب کردن
تنوع بالا رنگ ها

MAC-Eyeshadow
سایه مک