لوسیون بدن وازلین کاکائو

حاوی کره کاکائو (شی باتر) خالص که به مرطوب کردن عمیق پوست کمک می کند.
مرطوب کننده قوی بدن
بسرعت جذب پوست می شود.
مناسب برای استفاده خانمها
مناسب برای استفاده انواع پوست