میسلار واتر سیمپل پوست خشک و حساس

تست و تایید شده توسط متخصصین پوستی
مناسب پوست های خشک و حساس
پاک کننده آلودگی های پوست
پاک کننده آرایش چشم و لب
ضدخشونت علیه حیوانات
ضدحساسیت برای چشم
پاک کننده آرایش صورت
فاقد عطر و رایحه و رنگ
حجم 400 میل
غیر مولدجوش