پاک کننده آرایش چشم انتفرنر نیوآ

پاک کننده آرایش چشم انتفرنر نیوآ
Nivea Augen Makeup Entferner Makeup Remover

مناسب برای پاک کردن آرایش چشم معمولی
حاوی پروویتامین B5
حفظ رطوبت نواحی دور چشم
125 میلی لیتر