ژل تمیز کننده و شاداب کننده استی لودر

قابل استفاده برای همه انواع پوستها و ایده ال برای پوستها چرب
مناسب برای استفاده روزانه
تنظیم کننده چربی پوست
تست شده توسط متخصصان پوستی و چشم پزشکان