ژل کرم آبرسان لاروش پوزای

11,700,000

محو کننده لک ها و جلوگیری از ایحاد لک های جدید
جذب بالا بدون ایجاد احساس چسبندگی
تایید شده توسط متخصصصان پوست
پایان مات، مناسب برای زیر آرایش
موثر در رفع مشکلات پوستی
غیر کومدوژنیک(غیر جوش زا)
مناب پوست های حساس
مناسب پوست های چرب
کنترل کننده قرمزی صورت
آبرسانی قوی پوست
دارای بافت ژل کرم
بدون چربی
40میل

ژل کرم آبرسان لاروش پوزای
ژل کرم آبرسان لاروش پوزای

11,700,000