کانسیلر کاسه ای مک

پوشش دهنده بسیار خوبی برای تیرگیهای دورچشم
پوستی صاف و نامرئی از عیب و نقص
دارای دوام طولانی مدت
دارای پوششی مات
دارای SPF35