کرم ضد جوش لاکورت

کرم ضد جوش لاکورت
Lacvert Acne Care Moisturizing Cream

مناسب پوست هاي خيلي خيلي چرب و جوش دار
حفظ خواص تا 12 ساعت بر روی پوست
به علت داشتن اسيد ميوه اي تحت هيچ شرايطي به نواحي دور چشم برخورد نكند.
به علت وجود اسيد ميوه پس از استفاده از اين محصول از آبرسان استفاده نماييد تا پوستتان دچار خشكي نشود.