کیت مراقبت از پوست خشک مختلط کلینیک

کیت مراقبت از پوست خشک کلینیک نیاز پوست خشک را برطرف می کند. ست مراقبتی کلینیک شامل صابون مایع صورت پوست مختلط خشک تا خشک کلینیک ، تونر پاک سازی کننده پوست، آبرسان دراماتیکالی دیفرنت کلینیک می باشد. در زیر هر یک از این محصولات شرح داده می شود. این محصولات فاقد پارابن بوده و تست و تایید شده توسط متخصصین پوستی می باشد. به خاطر داشته باشید که این ست مراقبتی را پس از پاک کردن آرایش خود با استفاده از یک میسلار واتر مناسب پوست خود استفاده کنید.