زیرساز ایمپالا ضدقرمزی

اصلاح قرمزی پوست
فرمولاسیون کرمی
فاقد چربی
تصحیح ناصافی های پوست
صاف و شاداب کننده سطح پوست
آماده سازی پوست برای یک آرایش کامل