زیرساز ایمپالا ضدقرمزی

1,450,000

اصلاح قرمزی پوست
فرمولاسیون کرمی
فاقد چربی
تصحیح ناصافی های پوست
صاف و شاداب کننده سطح پوست
آماده سازی پوست برای یک آرایش کامل

زیرساز ایمپالا ضدقرمزی

1,450,000