پالت سایه نیکس لید لینگر

3,600,000

قابل استفاده بدون پرایمر و همراه با آن
حاوی رنگ‌های پایه برای آرایش روزانه
مقاوم در برابر ضربه و خرد شدن
حاوی شش رنگ سایه متفاوت
پالت سایه نیکس لید لینگر
دارای بافت کرمی و محکم
ماندگاری بسیار بالا
قابلیت ترکیب بالا

nyx_lidlingerie-shadowpalette-min
پالت سایه نیکس لید لینگر

3,600,000