اسپری اوسیس نگهدارنده مو

۲,۷۰۰,۰۰۰ریال

تافت مو اوسیس موهای طبیعی و یا طراحی شده را بدون ایجاد هیچگونه تغییری حفظ می نماید و از موها در برابر آسیب های محیطی و حرارت محافظت می نماید. همچنین تافت اوسیس 3 ضد ریزش مو بوده و بدون ایجاد چسبندگی، موها را خوش حالت نموده و درخشش خاصی به آنها می بخشد

اسپری اوسیس نگهدارنده مو

۲,۷۰۰,۰۰۰ریال