اسپری شاین رولوشن صورت و بدن

اسپری شاین رولوشن صورت و بدن
قابل استفاده بعنوان پرایمر و اسپری ستینگ
حاوی ذره های انعکاس نور
ضد خشونت علیه حیوانات
مناسب برای بدن و صورت
پایان مرطوب و شبنمی
آبرسانی پوست
حجم : 200 میل
اسپری چندکاره
وگان