اسپری مو تافت حجم دهنده و نگهدارنده

اسپری مو تافت حجم دهنده و نگهدارنده
جلوگیری از آسیب‌های اشعه UV خورشید
عرضه شده در یک محفظه سبزرنگ
محافظت از مو در برابر آلودگی‌ها
بدون ایجاد سنگینی روی موها
قدرت نگهدارندگی بسیار بالا
قابلیت حجم‌دهندگی زیاد
کنترل آسان مواد خروجی
حجم : 300 میلی لیتر