پالت سایه تارت تارتلت این بلوم

پالت سایه تارت تارتلت این بلوم
حاوی 12 رنگ سایه متنوع و مات
دارای رنگدانه‌های بسیا زیاد
حاوی رنگ‌های گرم و غلیظ
ماندگاری و دوام بسیار زیاد
حاوی رنگدانه‌های معدنی
بافتی تقریبا کرمی و مات
ارائه شده در سال 2016
حاوی خاک رس آمازونی