پالت سایه تارت تارتلت تستد

پالت سایه تارت تارتلت تستد
فاقد روغن معدنی، تریکلوسان و گلوتن
قابل مصرف هنگام استفاده از لنز
حاوی 12 رنگ سایه گرم و خنثی
دارای سایه‌های مات و براق
ایده‌آل برای رنگین پوستان
حاوی خاک رس آمازونی
قابلیت ترکیب بسیار بالا
دارای بافت نرم و کرمی