تونر چای سبز بادی شاپ

تونر چای سبز بادی شاپ
جلوگیری از چسبیدن آلودگی و آرایش به منافذ
پاک کردن باقی مانده آرایش از روی پوست
ایده‌آل برای پوست‌های چرب و مختلط
قابل استفاده پس از پاک کردن آرایش
پاک‌سازی و روشن‌کننده پوست
شاداب و روشن‌کننده پوست
ضد خشونت علیه حیوانات
صد در صد وگان