پالت سایه دبلیو سون لایتلی توستد

3,950,000

پالت سایه دبلیو سون لایتلی توستد
ترکیب فوق العاده سایه های گرم، سرد و خنثی
دون نیاز به مصرف بیش از اندازه از سایه
قابل استفاده برای آرایش روز و شب
بدون ایجاد لکه در اطراف چشم
حاوی رنگدانه های بسیار زیاد
پوشش دهی کامل سایه ها
بدون ریزش در اطراف چشم
محافظ فلزی و بسیار مقاوم
قابلیت ترکیب فوق العاده

موجود

-Toasted-Eye-Colour-Palette
پالت سایه دبلیو سون لایتلی توستد

3,950,000