پالت سایه دبلیو سون رمنسد

پالت سایه دبلیو سون رمنسد
حاوی 14 سایه با رنگ های خنثی
ترکیبی از رنگ هایی با تن هلویی
ایجاد جلوه ای طبیعی و زیبا
دارای بافت های متفاوت
حاوی سایه های کرمی، مات و براق
حاوی ذره های صورتی و طلایی
شامل رنگدانه های بسیار زیاد
قابلیت ترکیب آسان با یکدیگر