عطر زارا مردانه لیزبوا

عطر زارا مردانه لیزبوا
رایحه اولیه : پرتقال، گریپ فروت، لیمو
رایحه میانی : گل یاسمن
رایحه پایه : رایحه چوبی