Tag Archives: اخبار عطر

نکاتی شنیدنی درباره عطر

Face-spray

نکاتی شنیدنی درباره عطر: این باور اشتباه است که توقع داشته باشید عطری که از صبح اسپری کرده اید تا پایان روز دوام بیاورد. برای نتیجه دلخواه می بایست هر سه تا چهار ساعت مجدد اسپری شود. نکات شنیدنی درباره احیاکردن بوی عطر به نقاطی از پوست که از افترشیو یا عطر استفاده کرده اید، […]

بررسی صنعت شیشه در عطرسازی

بررسی صنعت شیشه در عطرسازی

بررسی صنعت شیشه در عطرسازی: در کنار صنعت عطر صنعت شیشه و بسته بندی عطر نیز دنیایی برای خود دارد. در این کار پول و هنر و صنعت با هم گره خورده است. در زیر عکس چند نمونه از بطریهایی که بنظر جالب می اید آورده شده است. این کارها مربوط به کمپانی های lalique ، […]