پالت سایه رولوشن اولترا سوف

شامل 14 رنگ مات و 10 رنگ براق
داشتن آرایشی طبیعی و جذاب
پالت سایه رولوشن اولترا سوف
با رنگدانه های بسیار زیاد
ضدخشونت علیه حیوانات
حاوی 24 رنگ جذاب
وگان