ژل ضد جوش نیتروژنا ۴ ساعته

تولید شده تحت نظر متخصصین پوستی
از بین بردن جوش در کمتر از 4 ساعت
مناسب برای پوستهای مستعد لک
کمک به بستن منافذ باز پوستی
تولید کشور فرانسه
حجم 15 میل
فاقد چربی