هایلایتر بی اچ کازمتیک اسپاتلایت

هایلایتر بی اچ کازمتیک اسپاتلایت
تست و تأیید شده توسط متخصصان پوستی
حجم دادن به قسمت های مختلف چهره
حاوی رنگ های متغیر و فوق العاده زیبا
برجسته کردن ویژگی های زیبای چهره
حاوی رنگدانه های بسیار زیاد
مناسب برای هر رنگ پوست
قابلیت ترکیب بسیار بالا
ضدخشونت علیه حیوانات