مداد ابروی کورنس

850,000

مداد ابروی کورنس
بسیار نرم و با قابلیت استفاده آسان
قابل هماهنگی با رنگ لباس و مو
بدون پخش شدن روی پوست
دارای رنگدانه‌های بسیار زیاد
موجود در شش رنگ مختلف
مناسب برای هر ابرویی
جلوگیری از ریزش ابرو
ماندگاری بسیار بالا
تولید کشور کره
تقویت ابروها

51-min
مداد ابروی کورنس