اسپری حجم دهنده مو گلیس شوارتزکف

اسپری حجم دهنده مو گلیس شوارتزکف
حجیم و پرپشت نشان دادن موها
قابل استفاده روی موهای خشک
استحکام بخشیدن به ساختار مو
مناسب برای موهای نازک
بدون نیاز به شستشو
افزایش ضخامت موها
شانه شدن آسان مو
افزایش انعطاف موها