چسب گلیتر نیکس

4,900,000

پرایمر گلیتر نیکس
بسته بندی فوق العاده
بافت کرمی، صاف و نرم
قابلیت ترکیب و استفاده آسان
کمک به چسبیدن بهترِ سایه های اکلیلی
جلوگیری از ریزش سایه های اکلیلی
افزایش جذابیت و جلوه رنگدانه های سایه اکلیلی
افزایش ماندگاری سایه های معمولی و اکلیلی

Nyx-Glitter-Primer-Base-Perfectrise-Brilliance
چسب گلیتر نیکس

4,900,000