لوسیون بدن وازلین مرطوب کننده پوست خشک

لوسیون بدن وازلین مرطوب کننده پوست خشک
ترمیم کننده پوست خشک در عرض 5 روز
حاوی نوعی بابونه ( ترمیم کننده طبیعی)
مناسب پوست‌های مستعد حساسیت
مناسب پوست خشک و خیلی خشک
بدون ایجاد حس چسبندگی و چربی
تأیید شده توسط متخصصان پوستی
بازگرداندن رطوبت طبیعی پوست
نرم کننده  و ترمیم کننده پوست