پالت سایه جدید نود هدی بیوتی

پالت سایه جدید نود هدی بیوتی
دارای 18 رنگ مات و براق
دارای بافت و رنگ های جدید و متفاوت
سایه چند منظوره
دارای رنگدانه های بسیار زیاد
دارای رنگ های مات و براق
دارای ترکیبات نرم
استفاده آسان