شامپو سایوس ضدشوره شوآرتزکف

شامپو سایوس ضدشوره شوآرتزکف
جلوگیری از ایجاد شوره بعد از شش هفته مصرف مداوم
جلوگیری از ایجاد حساسیت پوستی روی موها
جلوگیری از تولید چربی اضافی روی موها
حفظ کیفیت و بهبود وضعیت موها
تأثیرگذاری قطعی و صد درد صد
شاداب و زیباتر جلوه دادن موها
ایجاد استقامت بیشتر روی مو
دارای رایحه‌ای خوشبو و معطر