شامپو سایوس ترمیم کننده مو

1,450,000

شامپو سایوس ترمیم کننده مو
تحت نظارت شرکت شوارتسکف و هنکل آلمان
مخصوص موهای رنگ شده و آسیب دیده
بازسازی رشته‌های داخلی فیبر موها
محافظت از تأثیرات خارجی محیط
درخشان و ابریشمی کردن موها
نفوذ به ریشه موها و تغذیه موها
استحکام بخشیدن به فیبرموها
محکم شدن سطح فیبر موها

موجود در انبار

شامپو سایوس ترمیم کننده مو

1,450,000